Klachtenregeling

De Zaanse Praktijk

Klachtenregeling PMCNH-BV

Klachtenprocedure De Zaanse Praktijk (PMC)
De Zaanse Praktijk (PMC) vindt het belangrijk je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wanneer je niet tevreden bent over de door ons geboden zorg, kritiek hebt op de werkwijze of een punt ter verbetering aan ons wilt melden, neem dan contact met ons op. Wij waarderen het wanneer je ons de gelegenheid geeft van jouw klacht te leren en onze organisatie daarmee de kans geeft om de zorg te verbeteren.
Hoe meld je een klacht?
Je kunt schriftelijk of via de mail contact opnemen: De Zaanse Praktijk (PMC)
t.a.v. Dewi Blaazer-D’haene, klachtenfunctionaris
Wilhelminalaan 1, 1441 EK Purmerend

E-mail: kwaliteit@pmcnh.nl


Hoe werkt de klachtenregeling van De Zaanse Praktijk (PMC)?
De manier waarop je klacht wordt afgehandeld, hangt af van de inhoud van de klacht en jouw bedoeling daarmee. De klachtenprocedure van De Zaanse Praktijk (PMC) verloopt als volgt:
  • De ontvangst van jouw brief of e-mail wordt binnen zeven dagen schriftelijk bevestigd.
  • De klacht wordt daarna door Dewi Blaazer-D’haene, de klachtenfunctionaris van De Zaanse Praktijk (PMC), met jou besproken; dit kan in een persoonlijk gesprek of via telefonisch contact.
  • Wanneer de klacht gaat over een zorgverlener die jou heeft behandeld, dan neemt zij contact op met deze persoon.
  • De klachtenfunctionaris zal na overleg met het bestuur proberen de klacht naar tevredenheid af te handelen. Dit kan in een persoonlijk gesprek, telefonisch of via schriftelijk contact. De voorkeur gaat uit naar een persoonlijk gesprek.
  • Na de afhandeling van de klacht krijg je een schriftelijke bevestiging en een evaluatieformulier over de afhandeling van de klacht.
Geen contact met de zorgverlener?
Mocht je als cliënt niet willen dat jouw zorgverlener op de hoogte wordt gebracht van de inhoud van de klacht dan kan dit. In dat geval wordt de betreffende zorgverlener wel op de hoogte gesteld dat je een klacht hebt ingediend. Inhoudelijk wordt de klacht verder besproken met de betrokken regiebehandelaar, werkbegeleider of hoofdbehandelaar.
Geen contact met de klachtindiener?
Mochten wij na het ontvangen van jouw klacht twee weken of langer geen contact meer met je kunnen krijgen dan zal de klacht automatisch worden afgesloten. Je kunt dan wel opnieuw contact met ons opnemen als je nog onvrede ervaart.
Niet tevreden?
Als wij niet naar tevredenheid reageren op de klacht of als je geen prijs stelt op bemiddeling van ons als organisatie dan staat het je altijd vrij om jouw klacht te laten behandelen door de geschillencommissie waar De Zaanse Praktijk (PMC) bij is aangesloten. Wij kunnen je desgewenst de contactgegevens hiervan verstrekken of het eerste contact leggen met de geschillencommissie.
Hoe werkt de geschillencommissie?
Wanneer de geschillencommissie jouw klacht ontvangt, dan worden zowel jij als de betrokken zorgverlener geïnformeerd over de te volgen procedure. De zorgaanbieder krijgt de gelegenheid om te reageren, waarna eventueel een deskundigenonderzoek plaatsvindt bij de cliënt thuis of op locatie. De zitting wordt in de regio gehouden in aanwezigheid van partijen, zodat zij hun zaak mondeling kunnen toelichten en leden van de geschillencommissie hen nog vragen kunnen stellen. Er kan binnen korte tijd een afgewogen oordeel tot stand komen, waarna de geschillencommissie tot een uitspraak komt en zegt of de klacht al dan niet gegrond is. Door middel van de nakominggarantieregeling zal het bindend advies altijd worden nagekomen. De Zaanse Praktijk
Psycho Medisch Centrum De Werf 11
1502 GS Zaandam
Telefoon: 075-6125865
info@pmcnh.nl

Links

Kwaliteitsstatuut

Geheimhouding en Privacy

Klachtenregeling

Bedrijfsgegevens

KvK 72980273
NL35ABNA0837931908
BTW nr 8593.07.694.B.01
AGB 22221096 iso-hkz-9001-1c