Klachtenregeling PMCNH-BV

Klachten over de bejegening of behandeling van uw psycholoog kunt u in eerste instantie het beste met uw behandelaar bespreken. Wanneer het niet lukt een oplossing te vinden met uw behandelaar, dan kunt u voor bemiddeling contact opnemen met regiebehandelaar/directeur R. Heijt (rene.heijt@pmcnh.nl) voor bemiddeling.

Indien u er niet uitkomt met uw psycholoog en directeur dan kunt u zich wenden tot het Klachtenloket Zorg (info@klachtenloket-zorg.nl). Na aanmelding bemiddelt een klachtfunctionaris van de Geschillencommissie Zorg tussen u als cliënt en de behandelaar/instelling.
Als u dan nog altijd niet tevreden bent dan verwijst het Klachtenloket Zorg en/of de klachtenfunctionaris u naar de Geschillencommissie Zorg Algemeen.

Psycho Medisch Centrum N-Holland

De Werf 11
1502 GS Zaandam
Telefoon: 075-6125865
info@pmcnh.nl

Bedrijfsgegevens

KvK 72980273
NL35ABNA0837931908
BTW nr 8593.07.694.B.01
AGB 22221096

iso-hkz-9001-1c