SGGZ en GB-GGZ Zaandam

De Zaanse Praktijk

SGGZ en GB-GGZ Zaandam e.o.

Wanneer spreken we van psychische klachten?

We spreken in de SGGZ en GB-GGZ van psychische klachten als uw dagelijks leven – op bijvoorbeeld het gebied van leren, werken en sociale contacten – wordt belemmerd door afwijkende ervaringen en/of gedragingen.

In onze (S)GGZ instelling zijn de meest voorkomende klachten::

  • angst- en paniekklachten
  • depressie
  • verslaving
  • persoonlijkheidsproblematiek
  • trauma’s

Ons team van SGGZ en GB-GGZ medewerkers in Zaandam heeft de kennis en ervaring om professionele zorg te bieden aan cliënten die kampen met bovenstaande en andere psychische problematiek. Bij PMC is het onze ambitie om iedere cliënt te ondersteunen om zijn/haar problemen zo hanteerbaar mogelijk te maken en het probleemoplossend van de cliënt te vergroten.

Werkwijze

We werken oplossings- en cliëntgericht. Dit betekent dat zowel de klacht als de wensen en mogelijkheden van de cliënt centraal staan in onze behandeling.

Tijdens de intake worden de klachten en achtergrond van de cliënt in kaart gebracht. Aan de hand hiervan stellen wij een behandelplan op. Samen met de cliënt formuleren wij praktische en haalbare behandeldoelen. Gaat de cliënt akkoord met het behandelplan dan start de daadwerkelijke behandeling. Onze psychiater, GZ-psycholoog en psycholoog nemen deze specialistische zorg voor hun rekening. Gedurende de behandeling monitoren wij de voortgang, en stellen zo nodig de behandeldoelen bij. Aan het einde van de behandeling vindt een evaluatie plaats. Voordat de behandeling wordt afgerond krijgt de terugvalpreventie nadrukkelijk de aandacht

Specialisme/methodiek

 • Cognitieve gedragstherapie (CGT) is één van de meest toegepaste en effectieve behandelvormen voor het behandelen van psychische klachten. Hierbij ligt de nadruk op het aanpassen en ombuigen van disfunctionele denk- en gedragspatronen.
 • EMDR (Eye Movement Desentization Reprocessing) is een bewezen effectieve methode voor het behandelen van psychische klachten met een direct aanwijsbare, c.q. traumatische  aanleiding (ongeluk, sterfgeval, geweld).
 • Onze psychiater kan een behandeling medicamenteus ondersteunen. Bij stemmingsstoornissen en andere psychische aandoeningen is vaak een combinatie van gedragstherapie en medicamenteuze ondersteuning de meeste effectieve vorm van behandeling.

Voor verwijzers SGGZ en GB-GGZ Zaandam e.o.

Na aanmelding zullen wij binnen enkele dagen contact opnemen met de cliënt om een telefonische screening te plannen. Ook kan de cliënt zelf bellen om een afspraak te maken. Zodra de behandeling is gestart krijgt u als verwijzer hiervan schriftelijk bericht. Bij afronding van het traject krijgt u – uiteraard alleen met toestemming van de cliënt – een schriftelijke terugkoppeling met een beknopt verslag van de diagnostiek en bereikte behandelresultaten.

De Zaanse Praktijk
Psycho Medisch Centrum De Werf 11
1502 GS Zaandam
Telefoon: 075-6125865
info@pmcnh.nl

Links

Kwaliteitsstatuut

Geheimhouding en Privacy

Klachtenregeling

Bedrijfsgegevens

KvK 72980273
NL35ABNA0837931908
BTW nr 8593.07.694.B.01
AGB 22221096 iso-hkz-9001-1c