Kosten en Vergoeding

De Zaanse Praktijk

Kosten en Vergoeding

Afspraken 2024

Psycho Medisch Centrum Noord-Holland is een erkende GGZ instelling, die voor 2024 met de meeste zorgverzekeraars contracten heeft afgesloten voor ambulante SGGZ en GBGGZ – zorg die gefinancierd wordt vanuit de ziektekostenverzekering.
Bij de gecontracteerde zorgverzekeraars is een naturapolis afdoende. Bij ongecontracteerde verzekeraars is een restitutiebasis gewenst. Met ingang van 2024 hebben wij dus met de meeste zorgverzekeraars contracten afgesloten.
Deze zijn van belang voor trajecten die daadwerkelijk starten in 2024 en lopende behandelingen gedurende 2024.
De trajecten worden geheel door uw verzekeraar vergoed, minus eventueel het eigen risico.

Voorwaarde voor vergoeding is, dat u niet voor dezelfde diagnose elders in behandeling bent en dat wij in bezit zijn van een geldige verwijsbrief, ID-nummer en soort ID en zorgpas. Wij werken met volwassenen vanaf 18 jaar zowel in de basis- als in de specialistische GGZ, op doorverwijzing van je uw huis- of bedrijfsarts.

Met ingang van 2024 hebben wij contracten afgesloten met:

Zilveren Kruis
labels: Zilveren Kruis, Avero Achmea, Interpolis, De Friesland, FBTO

VGZ

labels:IZZ, IZA, UMC, Zorgzaam, MVJP, VGZbewuzt, ZEKUR, ZEKUR natura, Univé DSW
labels: DSW, Stad Holland, In Twente ASR
labels: ASR, DITZO Menzis
labels: Menzis, Anderzorg, Hema, Vink Vink

Zorg en Zekerheid

Eucare/Aevitea

ONVZ:

Labels:  VvAA


Met de twee volgende verzekeraars hebben wij voor 2024 géén contract afgesloten: 
CZ*
labels: CZ, Nationale Nederlanden, OHRA, Just

ENO/Salland

Cliënten die bij deze verzekeraars zijn aangesloten met een naturapolis wordt geadviseerd zich aan te melden bij andere zorgaanbieders die wel gecontracteerd zijn met deze verzekeraars.

*CZ cliënten kunnen op restitutiebasis of ongecontracteerd behandeld worden, maar dienen in dat laatste geval wel eigen bijdrage van circa 35% per sessie te betalen

 

Eigen risico

Behandeling in de basis- of specialistische GGZ, dus ook bij Psycho Medisch Centrum Noord-Holland, is zorg die valt onder het eigen risico van uw zorgverzekering. Het eigen risico is in 2024 wederom 385 euro. Als u een verhoogd eigen risico hebt afgesproken met uw zorgverzekering, dan kan dit oplopen. Uw zorgverzekeraar brengt het eigen risico bij u in rekening.

De zorgverzekeraar zal het wettelijk verplicht eigen risico volledig in rekening brengen in het jaar waarin u het traject gestart bent.  Dit geldt doorgaans ook voor uw eventuele vrijwillig verhoogde eigen risico.

Een afspraak afzeggen of niet verschijnen op een afspraak (no show)

Kunt u niet op een afspraak komen? Zeg dan de afspraak minimaal 24 uur van te voren af, per telefoon of mail aan uw behandelaar. Tot 24 uur van tevoren kunt u kosteloos de afspraak afzeggen of verzetten. Bij een annulering of verplaatsing korter van tevoren, ongeacht de reden, zijn wij genoodzaakt € 60,- in rekening te brengen. Dit bedrag krijgt u niet terug van de zorgverzekeraar.

075-6125920 / info@pmcnh.nl

De Zaanse Praktijk
Psycho Medisch Centrum De Werf 11
1502 GS Zaandam
Telefoon: 075-6125865
info@pmcnh.nl

Links

Kwaliteitsstatuut

Geheimhouding en Privacy

Klachtenregeling

Bedrijfsgegevens

KvK 72980273
NL35ABNA0837931908
BTW nr 8593.07.694.B.01
AGB 22221096 iso-hkz-9001-1c