Over ons

De Zaanse Praktijk

Over Ons

Sandra

Sandra Süverkropp, secretaresse

Sandra Süverkropp is sinds 2013 werkzaam binnen het team van PMC als secretaresse. Van maandag tot en met vrijdag is zij van 9:00 tot 12:00 het aanspreekpunt voor de cliënten en de medewerkers. Zij zorgt voor de aanname van cliënten en voert administratieve- en ondersteunende taken uit. Zij is de verbindende factor tussen de cliënten en de psychologen en psychiater.

Lieke

Lieke Peters, psycholoog NIP

Lieke heeft haar opleiding Klinische Psychologie gevolgd aan de Universiteit Utrecht, welke zij in 2006 heeft afgerond. In de jaren erna heeft zij bij GGZ instelling BigMove Institute veel ervaring opgedaan in de behandeling van volwassenen met uiteenlopende complexe problematiek en heeft zij zich verder gespecialiseerd in traumabehandeling (EMDR), Cognitieve Gedragstherapie en Schematherapie. In haar behandeling werkt zij vooral vanuit een cognitief gedragstherapeutisch, waarbij de verbinding met de cliënt centraal staat.

AGB: 94107312

 

Jolien

Jolien Ridder, psycholoog NIP

Jolien is geboren en getogen in Amsterdam, waar zij aan de UvA haar Master Klinische psychologie behaalde. Zij heeft gewerkt op het AMC, waar zij werkte met angst- en dwangstoornissen. Daarna heeft zij in Canada gewoond en werkte ze in een blijf-van-mijn-lijfhuis. Ze gaf begeleiding aan vrouwen die het slachtoffer waren van huiselijk geweld. Jolien vervolgde haar loopbaan als psycholoog in de verslavingszorg bij GGZinterventie in Amsterdam, waar zij naast behandeling van verslaving ook veel hiernaast voorkomende problemen behandelde zoals depressie en sociale angst. Naast ervaring individuele therapie heeft zij veel ervaring met groepstherapie en systeemtherapie (familiegesprekken).

Jolien gaat graag gedragstherapeutisch te werk, omdat zij gelooft dat je nieuw gedrag vooral leert door het te doen. Zij combineert in sessies cognitieve gedragstherapie met elementen uit het 12-stappen Minnesota model en andere gebieden die haar bijzonder interesseren zoals mindfulness en Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Zij heeft affiniteit met het werken met cliënten lijdend aan angsten, verslaving, problematiek in het omgaan met emoties en een negatief zelfbeeld. Feedback die Jolien van cliënten heeft gehad is dat zij betrokken is, niet veroordelend en met tact de vinger op de zere plek weet te leggen.

AGB: 94107314

Esmée

Esmée van der Meulen, psycholoog NIP

Esmée volgde haar bacheloropleiding psychologie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en haar masteropleiding Medische Psychologie aan Tilburg University. De eerste ervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg deed Esmée op binnen de Medische Psychologie afdeling van een algemeen ziekenhuis. In de daaropvolgende jaren is Esmée werkzaam geweest als psycholoog binnen de specialistische GGZ Het Rughuis en het pijnrevalidatiecentrum OCA, waar zij behandeling heeft geboden aan mensen die te maken hadden met zowel lichamelijke als psychische klachten. Tevens volgde zij in deze periode de basisopleiding tot ACT therapeut (Acceptance and Commitment Therapy).

Esmée heeft affiniteit met de behandeling van angstklachten, depressieve klachten, (lichamelijke) spanningsklachten en traumagerelateerde klachten. Ze werkt o.a. met technieken uit de cognitieve gedragstherapie, ACT en mindfulness. Cliënten geven over Esmée aan dat ze zich snel bij haar op hun gemak voelen. Esmée beschrijft haar bejegeningsstijl als geduldig en betrokken.

AGB: 94105434

 

Janine

Janine Knollen, Psycholoog i.o. tot GZ-Psycholoog

Janine heeft haar bachelor Psychologie en master Klinische Psychologie afgerond aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ook heeft zij een master in Business Administration (entrepreneurship and management in the creative industries) behaald aan de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft gewerkt als begeleidster dag- en avondbesteding op een gespecialiseerd woon- en dagcentrum voor mensen met een lichte tot (zeer) ernstige verstandelijke beperking en gedragsproblematiek. Ook heeft zij gewerkt als ondersteuner op een COVID-afdeling met ouderen met dementie en als administratief medewerkster op de afdeling psychiatrie in het AMC. Voordat Janine startte in haar huidige functie als basispsycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog heeft zij gewerkt als praktijkondersteuner huisarts geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) en als basispsycholoog in een vrijgevestigde basis-GGZ praktijk.  

Janine heeft affiniteit met de behandeling van een laag zelfbeeld, angstklachten, depressieve klachten, (lichamelijke) spanningsklachten en trauma. Ze werkt voornamelijk met technieken uit de cognitieve gedragstherapie (CGT). Ook past zij elementen uit Acceptance and Commitment Therapy (ACT) toe. Cliënten ervaren Janine als warm, een goede luisteraar, gelijkwaardig en betrokken.  

 

Rebecca

Rebecca Dingemanse, GZ-Psycholoog, Psychotherapeut, regiebehandelaar

Rebecca volgde haar opleidingen in Amsterdam. In 2014 behaalde zij haar master klinische neuropsychologie aan de Vrije Universiteit. Haar vervolgopleiding kon zij snel starten en in 2017 rondde zij de opleiding tot GZ-psycholoog af. Het meer in gaan op hechtingspatronen, systemische kenmerken en de ontwikkeling van de persoonlijkheid wekte haar nieuwsgierigheid. In 2019 startte zij daarom de opleiding tot psychotherapeut welke in 2022 werd afgerond.
Haar eerste jaren werkervaring deed zij op bij een kleine praktijk die uitgroeide tot een middelgrote instelling. Na hier 10 jaar te hebben gewerkt, wilde zij graag terug naar het werken in een kleiner team. In april 2023 is zij gestart als psychotherapeut en regiebehandelaar bij PMC.
In haar werkzaamheden integreert Rebecca elementen die zij vanuit haar verschillende opleidingen heeft meegenomen. Cliënten die zij ziet, lopen vaak al langer vast in terugkerende (bewuste en onbewuste) patronen, waar op meerdere vlakken in het leven de gevolgen van te merken zijn.

De ervaring die cliënten hebben in behandeling bij Rebecca is dat zij haar als warm en ondersteunend ervaren. Zij neemt rustig de tijd om te luisteren naar het verhaal en onderbreekt daar waar nodig.

 

AGB: 94103029

Julie Wagenaar

Julie

Julie Wagenaar, Psycholoog

Julie volgde haar bacheloropleiding Psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en zo ook haar master Klinische Neuropsychologie. Haar eerste ervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg was het begeleiden en ondersteunen van kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis. Daarna heeft zij werkervaring opgedaan binnen de specialistische GGZ in een klinische setting.  Hier behoorde ook uitgebreide diagnostiek van kind en jeugd tot haar taken. In deze periode volgde zij ook de basisopleiding cognitieve gedragstherapie (CGT).

Zij kwam daarnaast in aanraking met verschillende problematiek zoals angststoornissen, depressieve klachten en traumagerelateerde klachten. Mede door deze opgedane expertise heeft zij ontdekt dat hier haar passie ligt. Verder heeft zij vanuit haar neuropsychologische achtergrond affiniteit met neurobiologische stoornissen zoals ADHD. Julie werkt o.a. met technieken uit de cognitieve gedragstherapie en mindfulness, maar het écht contact maken staat centraal. Julie vindt het belangrijk dat cliënten zich veilig voelen en hun eigen regie behouden. Julie beschrijft zichzelf als niet-veroordelend en betrokken.

 

Esmay

Esmay Kracht, Neuropsycholoog

Esmay heeft eerst haar bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening behaald aan de Hogeschool van Amsterdam. Vervolgens heeft zij de Pre-master en Master Klinische Neuropsychologie behaald aan de Universiteit Leiden. Tijdens de opleiding tot neuropsycholoog heeft zij als maatschappelijk werker in de psychiatrie gewerkt. Haar eerste ervaring als neuropsycholoog deed zij op bij Hersencentrum. Naast het werk als neuropsycholoog heeft Esmay ook ervaring in het coachen van zorgprofessionals.

Esmay zet voornamelijk cognitieve gedragstechnieken in. Daarnaast heeft zij affiniteit met mindfulness en de polyvagaal theorie. Deze theorie is gebaseerd op de werking van het autonome zenuwstelsel en wordt veelal gebruikt bij de behandeling van trauma, angst en depressie. Cliënten geven aan zich snel op hun gemak te voelen bij Esmay. Ze voelen zich gezien en ervaren de persoonlijke aanpak als prettig.

Casper Koene

Casper

Casper Koene, Psychotherapeut, GZ-Psycholoog, Regiebehandelaar Digitaal

Casper slaagde voor zijn doctoraal examen klinische psychologie/conflictuologie en criminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam in 1971

In De Zaanse Praktijk PMC is Casper verbonden als online psychotherapeut

Belangrijkste therapeutische oriëntatie: persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie. Daarnaast (en daarbij) met graagte gebruik maken van hypnotische trances. N.B. ‘hypnotherapie’ is het gebruik maken van – zeer werkzame – hypnotische technieken maar kan niet gezien worden als een theoretische oriëntatie.

Van 1971 – 1977 is hij werkzaam geweest in de zorg voor verstandelijk gehandicapten en sociale werkvoorziening in welke functies de registratie als klinisch psycholoog werd behaald. Vervolgens, tot aan de vervroegde pensionering in 2004 was Casper werkzaam, respectievelijk als psychologisch adviseur en senior beleidsmedewerker bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Parallel aan deze loopbaan verbond hij zich vanaf medio 1971 aan een psychiatrische polikliniek, in opleiding tot psychotherapeut en vervolgens als psychotherapeut. Vanaf de tachtiger jaren vestigde hij zich als zelfstandig eerstelijnspsycholoog, resp. psychotherapeut. Niet lang na de verhuizing naar Brussel is hij tot eind 2021 verbonden geweest aan de Psychologenpraktijk Bos en Lommer te Amsterdam, als psychotherapeut en praktijkopleider in de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog en tot psychotherapeut.

Casper is supervisor bij de Vereniging Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie (VPeP)

Gedurende zo’n vijfentwintig is Casper jaar bestuurlijk actief geweest binnen het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), waarvan het langjarige voorzitterschap van de Raad voor Advies in Beroepsethische Zaken (RABEZ) het meest bepalend was. Als vertegenwoordiger van het NIP nam hij deel aan de oprichting van de Task Force on Professional Ethics van de European Federation of Psychological Associations (EFPA), na een jaar als convenor daarvan. Na de presentatie van de eerste EFPA Meta-code on Professional Ethics in 1995 kwam de Taskforce een Standing Committee, eveneens onder zijn leiding.

Momenteel is Koene waarnemend lid van de Raad van Beroep van de Belgische Psychologencommissie, het wettelijk tuchtrechtelijk orgaan voor Psychologen in België.

AGB: 94000586 BIG: 49025800716 (Psychotherapeut) 29025800725 (GZ-Psycholoog)

 

Hessel

Hessel Engelbregt, onderzoeker, facilitator vanuit GGZ

Hessel Engelbregt is opgeleid als neuropsycholoog (2002) en Psychotherapeut (2017). Hessel is aan de Ludwig Maximillian Universiteit verbonden als fellow.

Hij werkte na zijn studie op de afdelingen Geriatrie en Medische Psychologie van het Medisch Centrum Alkmaar (Noord-West Ziekenhuisgroep). Hierbij waren zijn activiteiten vooral gericht op neuropsychologische diagnostiek en begeleiding.

Hierna heeft Hessel zijn klinische blik verrijkt in zijn eigen praktijk Hersencentrum en parallel hieraan bij Psychotherapiepraktijk Bos & Lommer en Adagio-Amsterdam. In deze beide praktijken heeft hij ook zijn opleiding tot Psychotherapeut BIG afgerond, onder begeleiding van Hans de Waal en Casper Koene.

Voor Psycho Medisch Centrum NH is Hessel meer op de achtergrond actief als bestuurslid en onderzoeker. “Ik geloof in kleinschalige opzet van geestelijke gezondheidszorg. Therapeuten zijn hoogopgeleide mensen met een eigen expertise. Daarbij heeft iedereen ideeën en dromen over de toekomst. Mijn plezier zit erin om therapeuten zoveel mogelijk te ontlasten van bijzaken terwijl ze wel kunnen investeren in hun specialisme én dromen.”

AGB: 94008156

BIG: 59922182916

De Zaanse Praktijk
Psycho Medisch Centrum De Werf 11
1502 GS Zaandam
Telefoon: 075-6125865
info@pmcnh.nl

Links

Kwaliteitsstatuut

Geheimhouding en Privacy

Klachtenregeling

Bedrijfsgegevens

KvK 72980273
NL35ABNA0837931908
BTW nr 8593.07.694.B.01
AGB 22221096 iso-hkz-9001-1c GGZ